สนามบิน

ภูมิภาคคันไซของสนามบิน

สนามบินคือประตูแห่งท้องฟ้า ที่สนามบินประเทศญี่ปุ่นมีสิ่งอำนวยความสะดวก ได้แก่ จุดชมวิว ร้านอาหาร และร้านขายของที่ระลึก จึงสามารถเพลิดเพลินไปกับสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ อย่างคุ้มค่า แม้จะต้องรอที่สนามบินเป็นเวลานาน
ที่ร้านอาหาร นอกจากอาหารขึ้นชื่อของประเทศญี่ปุ่นแล้ว ยังสามารถลิ้มลองรสชาติอาหารที่เป็นที่นิยมในหมู่คนญี่ปุ่นและเมนูแนะนำของแต่ละท้องถิ่นได้อีกด้วย สินค้าที่แสดงความเป็น "ญี่ปุ่น" ถูกรวบรวมไว้ที่สนามบิน ที่สนามบินในเมืองใหญ่ ๆ ของญี่ปุ่นยังมีสินค้าญี่ปุ่นมาจำหน่ายมากมายหลายรายการ ได้แก่ ของประดับตกแต่ง เครื่องนุ่งห่ม ขนมหวาน ตลอดจนสิ่งบันเทิงต่าง ๆ ที่เป็น เอกลักษณ์เฉพาะตัวที่ไม่เหมือนใคร จึงเป็นพื้นที่ที่ทั้งคนญี่ปุ่นและชาวต่างชาติที่มาเยือนญี่ปุ่นได้เพลิดเพลินสนุกนาน
ภายในสนามบินนาริตะและสนามบินฮาเนดะมีห้องอาบน้ำและพื้นที่สำหรับให้หลับพักผ่อนภายในพื้นที่หรือในบริเวณใกล้เคียงอีกด้วย หากสำรวจสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นต่าง ๆไว้ล่วงหน้า ประกอบกับพิจารณาว่าจะใช้เวลาอย่างไรในสนามบิน ก็จะผ่อนคลายอย่างสบายกายและสบายใจได้
ที่สนามบินยังมีบริการรถรับส่งที่สามารถเดินทางไปยังเมืองสำคัญใหญ่ ๆ หรือโรงแรมได้ ตลอดจนการเดินทางโดยรถแท็กซี่และรถไฟ ฯลฯ เนื่องจากสนามบินของญี่ปุ่นอาจอยู่ห่างไกลจากตัวเมือง จึงควรตรวจสอบเวลาในการเดินทางไว้ก่อนล่วงหน้า