พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์

ภูมิภาคคันไซของพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์

พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติที่รวมเอาสิ่งจัดแสดงขนาดใหญ่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ธรรมชาติเอาไว้ มีคุณค่าอย่างมากแม้กระทั่งตัวอาคารเอง และมีสถานที่ที่สะท้อนเอกลักษณ์ของธรรมชาติในแต่ละท้องถิ่นไว้ด้วย

ดูเพิ่มเติม

สถานที่ยอดนิยม

บทความที่เลือก