ซากปราสาท

ภูมิภาคคันไซของซากปราสาท

มีที่ที่ใช้ร่องรอยปราสาทมาทำเป็นสวนสาธารณะจำนวนมาก แม้จะไม่มีตัวปราสาทอยู่แล้วก็ตาม เช่น ร่องรอยปราสาททาเคดะที่จังหวัดเฮียวโกะซึ่งมีชื่อเสียงเรื่องทะเลหมอกมาแต่โบราณ

ดูเพิ่มเติม

สถานที่ยอดนิยม