ศิลปะร่วมสมัย อื่นๆ

ภูมิภาคคันไซของศิลปะร่วมสมัย อื่นๆ

ด้วยความร่วมมือหลักของท้องถิ่น ทำให้มีผลงานศิลปะบนถนนเกิดขึ้นได้ อาทิ การติดตั้งผลงานแกะสลักของศิลปินรุ่นใหม่ตามถนนหลัก