HOME ภูมิภาคคันไซ ภูมิภาคคันไซที่ช้อปปิ้ง ภูมิภาคคันไซของช้อปปิ้ง อื่นๆ ภูมิภาคคันไซของร้านขายสินค้าเบ็ดเตล็ดสำหรับตกแต่งภายใน
ร้านขายสินค้าเบ็ดเตล็ดสำหรับตกแต่งภายใน

ภูมิภาคคันไซของร้านขายสินค้าเบ็ดเตล็ดสำหรับตกแต่งภายใน

การตกแต่งภายใน คือ การประดับตกแต่งภายในตัวอาคารและสิ่งของที่เกี่ยวข้องกับการตกแต่งนั้น ตัวอย่างเช่น เฟอร์นิเจอร์, ไฟแสงสว่าง, ผ้าม่าน, วอลล์เปเปอร์, วัสดุปูพื้น ฯลฯ
"การตกแต่งภายใน" มักมีความหมายถึงพื้นที่ที่ก่อให้เกิดความกลมกลืนจากสิ่งต่าง ๆ ที่นำเอามารวมกัน มากกว่าคุณสมบัติของสิ่งของแต่ละชิ้น เพราะฉะนั้นการตกแต่งภายในจึงสะท้อนให้เห็นถึงรูปแบบพื้นที่และบุคลิกของผู้อยู่อาศัย หากจะกล่าวก็คือ เป็นการสร้างพื้นที่ใช้สอยที่ทำให้เพลิดเพลินไปกับการเลือกอุปกรณ์ตกแต่งภายในเมื่อต้องย้ายที่อยู่อาศัยหรือต้องการเปลี่ยนอารมณ์ความรู้สึก
อุปกรณ์ตกแต่งภายในในประเทศญี่ปุ่นที่มีมาตั้งแต่สมัยโบราณ เช่น เสื่อทาทามิ, โชจิ (ประตูเลื่อนที่ทำจากกระดาษ), ฟุซุมะ (ประตูเลื่อนกรอบไม้กรุด้วยกระดาษอย่างหนา) ฯลฯ เป็นการดัดแปลงเพื่อให้ลมพัดผ่านภายในห้องในช่วงฤดูร้อน แม้ว่าบ้านสมัยใหม่ส่วนใหญ่จะเป็นสถาปัตยกรรมแบบตะวันตก แต่ก็ควรคำนึงถึงการความสะดวกสบายในการอยู่อาศัยในทั้งสี่ช่วงฤดูกาลเป็นพื้นฐาน โดยอาจจะหาอุปกรณ์ตกแต่งภายในจากร้านขายอุปกรณ์ตกแต่งภายในก็ได้ นอกจากร้านที่กำเนิดในประเทศญี่ปุ่นแล้ว ยังมีร้านขนาดใหญ่จากต่างประเทศที่มีดีไซน์และช่วงราคาให้เลือกมากมายอีกด้วย