ชายหาด

ฮอกไกโดของชายหาด

ชายหาดส่วนมากจะเปิดให้เล่นน้ำทะเลได้ในฤดูร้อน มีที่ที่ทำเป็นสวนสาธารณะริมหาดและสวนตกปลาทะเลด้วย

บทความที่เลือก

  • ชายหาด สารพัดเรื่องการท่องเที่ยวในประเทศญี่ปุ่น