การแสดง

ฮอกไกโดของการแสดง

มีคณะแสดงที่มีโรงละครถาวรเป็นของตัวเอง เช่น ทาคาระสึคะรีวิว ชิคิเธียเตอร์ ฯลฯ แต่คณะแสดงที่ย้ายสถานที่จัดแสดงไปเรื่อย ๆ ก็ได้รับความนิยมเช่นกัน

ดูเพิ่มเติม

บทความที่เลือก