มังงะ

ฮอกไกโดของมังงะ

มังงะญี่ปุ่นมีเอกลักษณ์เฉพาะทั้งในด้านเนื้อหาและตัวละครที่มีรูปลักษณ์พิเศษ มีการเสริมสร้างความเข้าใจทางวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง อาทิ การเปิดพิพิธภัณฑ์มังงะนานาชาติที่เกียวโต

ดูเพิ่มเติม

บทความที่เลือก