ภาพวาดร่วมสมัย

ฮอกไกโดของภาพวาดร่วมสมัย

ยาโยอิ คุซามะ ผู้ได้รับการยอมรับในระดับสากลจากการใช้ลายจุด รวมถึง ทาดะโนริ โยโคโอะ ที่เริ่มมาจากการเป็นดีไซน์เนอร์ และศิลปินคนอื่น ๆ ได้สร้างสรรค์ผลงานออกมาจำนวนมากอย่างต่อเนื่อง