HOME ฮอกไกโด ฮอกไกโดที่ท่องเที่ยว ฮอกไกโดของกิจกรรม ฮอกไกโดของออนเซ็นและโรงอาบน้ำ
ออนเซ็นและโรงอาบน้ำ

ฮอกไกโดของออนเซ็นและโรงอาบน้ำ

ประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศภูเขาไฟ จึงมีออนเซ็นอยู่มาก นอกจากออนเซ็นชื่อดังอย่างคุสะสึและเบ็ปปุแล้ว เซ็นโต(โรงอาบน้ำรวม)ตามท้องถิ่นต่าง ๆ ก็กำลังกลับมาเป็นที่นิยมอีกครั้งหนึ่ง

สถานที่ยอดนิยม