ภาพวาดโบราณ

ประเทศญี่ปุ่นของภาพวาดโบราณ

มีจุดเด่นที่การให้ความสำคัญกับเค้าโครงและเนื้อผิว ไม่ใส่แสงเงาเหมือนรูปตะวันตก ถูกนำไปใช้เป็นภาพประกอบประตูหรือฉากกั้นแบบญี่ปุ่นด้วย

ดูเพิ่มเติม

บทความที่เลือก

  • ภาพวาดโบราณ สารพัดเรื่องการท่องเที่ยวในประเทศญี่ปุ่น