ป่าไม้และภูเขา

ประเทศญี่ปุ่นของป่าไม้และภูเขา

ญี่ปุ่นเป็นประเทศป่าไม้ พื้นที่ 2 ใน 3 ส่วนถูกปกคลุมด้วยป่า ภูเขาที่สูงที่สุดคือภูเขาไฟฟูจิ มีความสูงถึง 3775 เมตร และยังมีภูเขาไฟอีกจำนวนมาก

สถานที่ยอดนิยม

บทความที่เลือก