HOME ประเทศญี่ปุ่นที่ท่องเที่ยว ประเทศญี่ปุ่นของสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ ประเทศญี่ปุ่นของสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ อื่นๆ
สถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ อื่นๆ

ประเทศญี่ปุ่นของสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ อื่นๆ

เมืองเกียวโตแบ่งโครงสร้างเมืองออกเป็นเหมือนตารางหมากรุก ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการวางผังเมืองเฮอันเคียว (ส่วนใจกลางเกียวโตในปัจจุบัน) เมืองในปัจจุบันก็ถือเป็นสถานที่ทางประวัติศาสตร์ได้เหมือนกัน

สถานที่ยอดนิยม

บทความที่เลือก