ข้าวต้ม (โอกายุ)

ประเทศญี่ปุ่นของข้าวต้ม (โอกายุ)

อาหารประเภทข้าวต้ม ก็มีแบบที่ต้มน้ำเปล่า ต้มน้ำซุป ฯลฯ เป็นอาหารที่ย่อยง่าย ถูกใช้เป็นอาหารสำหรับคนป่วยด้วย

ดูเพิ่มเติม

เลือกสถานที่

บทความที่เลือก

  • ข้าวต้ม (โอกายุ) สารพัดเรื่องการท่องเที่ยวในประเทศญี่ปุ่น