เบนโตะ

ประเทศญี่ปุ่นของเบนโตะ

ข้าวกล่องแบบดั้งเดิม เช่น โชคะโดเบ็นโต มาคุโนะอุจิเบ็นโต ฯลฯ จะเป็นที่รู้จักกันดี และมีร้านข้าวกล่องแบบซื้อกลับบ้านโดยเฉพาะให้ใช้บริการได้ในราคาย่อมเยาด้วย

ดูเพิ่มเติม

บทความที่เลือก