สถานที่ท่องเที่ยวอันเป็นมรดกทางวัฒนธรรม

พื้นที่โดยรอบมหานครโตเกียวของสถานที่ท่องเที่ยวอันเป็นมรดกทางวัฒนธรรม

ประเทศญี่ปุ่นมีวัดและศาลเจ้าที่มีชื่อเสียงจำนวนมาก ระยะหลังนี้ยังมีสถานที่เก่าแก่ของยุคเมจิหลายแห่งได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางอุตสาหกรรมอีกอย่างต่อเนื่อง และมีสถานที่ที่สามารถตามรอยคนยุคเฮอันได้ด้วย อาทิ เส้นทางแสวงบุญที่ชื่อว่าคุมาโนะโคะโด

ดูเพิ่มเติม

สถานที่ยอดนิยม

บทความที่เลือก