พิธีชงชา

พื้นที่โดยรอบมหานครโตเกียวของพิธีชงชา

ศิลปะประกอบด้วยตั้งแต่การต้มน้ำ ชงชา ตลอดจนการปฏิบัติตนต่าง ๆสร้างขึ้นโดย เซ็นโนะริคิว ผู้ทำงานให้กับขุนพล ฮิเดโยชิ โทโยโทมิ

ดูเพิ่มเติม

บทความที่เลือก