เครื่องเขินแบบโบราณ

พื้นที่โดยรอบมหานครโตเกียวของเครื่องเขินแบบโบราณ

เนจิมะนูริ เนะโกโระนูริ ฯลฯ เป็นศิลปะการทาเคลือบไม้และกระดาษที่มีชื่อเสียง ปัจจุบันก็ยังมีใช้กันอยู่อย่างกว้างขวาง ตั้งแต่เครื่องใช้บนโต๊ะอาหารประจำวัน ตลอดจนสินค้าหรูหราต่าง ๆ

ดูเพิ่มเติม

สถานที่ยอดนิยม