กีฬาทางทะเล

พื้นที่โดยรอบมหานครโตเกียวของกีฬาทางทะเล

ชายหาดที่เล่นกระดานโต้คลื่นได้ก็มีจำนวนมาก อาทิ โชนันในคานากาว่า ที่ทะเลโอกินาว่าซึ่งมีปะการังสวยงามก็เป็นจุดดำน้ำยอดนิยม

ดูเพิ่มเติม

บทความที่เลือก

  • อะซะกุซะ กีฬาทางทะเล สารพัดเรื่องการท่องเที่ยวในประเทศญี่ปุ่น