กีฬากลางแจ้ง

พื้นที่โดยรอบมหานครโตเกียวของกีฬากลางแจ้ง

ภูเขาต่าง ๆ เช่น ภูเขาไฟฟูจิหรือเทือกเขาแอลป์ของญี่ปุ่น จะมีเส้นทางขึ้นเขาอยู่ เป็นที่นิยมของนักเดินป่าจำนวนมาก และยังมีจุดตกปลาขึ้นชื่ออยู่ทั่วประเทศ

ดูเพิ่มเติม

บทความที่เลือก