กีฬา อื่นๆ

พื้นที่โดยรอบมหานครโตเกียวของกีฬา อื่นๆ

เมืองหลัก ๆ ทั่วประเทศมีสถานที่สำหรับชมกีฬา เช่น เบสบอล ฟุตบอล ฯลฯ อยู่ บางท้องถิ่นก็มีจัดตั้งสถานที่สำหรับมือสมัครเล่นด้วย

สถานที่ยอดนิยม

บทความที่เลือก