การท่องเที่ยวช่วงฤดูร้อน

พื้นที่โดยรอบมหานครโตเกียวของการท่องเที่ยวช่วงฤดูร้อน

ในฤดูร้อนที่ร้อนอบอ้าวของญี่ปุ่น จุดเล่นน้ำทะเลทั่วประเทศจะคึกคักมาก และยังมีงานเทศกาลประจำฤดูกาลต่าง ๆ รวมถึงการจัดงานเทศกาลดอกไม้ไฟด้วย

ดูเพิ่มเติม

บทความที่เลือก