จุดแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว

พื้นที่โดยรอบมหานครโตเกียวของจุดแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว

ที่จุดแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว ท่านจะได้รับข้อมูลที่ไม่มีในหนังสือแนะนำการท่องเที่ยวและได้รับข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน
ปัจจุบันเป็นยุคสมัยที่แค่มีสมาร์ทโฟนหนึ่งเครื่องก็สามารถทราบเวลาเปิดทำการและลำดับเส้นทางตั้งแต่จุดเริ่มต้นไปจนถึงจุดหมายได้ แต่อย่างไรก็ตามการสื่อสารแบบ face to face กับเจ้าหน้าที่ที่จุดแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวอาจช่วยให้ท่านได้รับข้อมูลที่ยังไม่มีการอัพเดทบนอินเทอร์เน็ต ข้อมูลสถานที่ที่อยากไปแต่กำลังอยู่ในช่วงระหว่างการก่อสร้าง หรือข้อมูลการจราจรที่หนาแน่นเนื่องจากมีเทศกาลท้องถิ่น เป็นต้น
นอกจากแผ่นพับและแผนที่แหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจบริเวณใกล้เคียงแล้ว ยังมีบริการรถจักรยานให้เช่า, คูปองของย่านร้านค้า, ข้อมูลเวลาการออกเดินทางและถึงจุดหมายของรถบัสนำเที่ยว ซึ่งขึ้นอยู่กับในแต่ละสถานที่ ฯลฯ แต่โดยส่วนใหญ่แล้วมักจะปิดให้บริการในตอนเย็น ฉะนั้นหากต้องการข้อมูลช่วยเหลือสำหรับวางแผนการเดินทาง ควรรีบไปสอบถามตั้งแต่ช่วงต้น ๆ ของกำหนดการเดินทาง

สถานที่ยอดนิยม

เลือกสถานที่