ชายหาด

พื้นที่โดยรอบมหานครโตเกียวของชายหาด

ชายหาดส่วนมากจะเปิดให้เล่นน้ำทะเลได้ในฤดูร้อน มีที่ที่ทำเป็นสวนสาธารณะริมหาดและสวนตกปลาทะเลด้วย

สถานที่ยอดนิยม

บทความที่เลือก