วัฒนธรรมร่วมสมัย

พื้นที่โดยรอบมหานครโตเกียวของวัฒนธรรมร่วมสมัย

วัฒนธรรมยอดนิยมของญี่ปุ่นก็เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ ทั้งการแปลมังงะและอนิเมะ ตลอดจนการแสดงของศิลปินในต่างประเทศ ฯลฯ

ดูเพิ่มเติม

บทความที่เลือก