อินเทอร์เน็ตคาเฟ่

พื้นที่โดยรอบมหานครโตเกียวของอินเทอร์เน็ตคาเฟ่

สามารถพักผ่อนและเล่นอินเทอร์เน็ตได้ในพื้นที่ที่แบ่งเป็นล็อคและติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์เอาไว้ ร้านที่เปิด 24 ชั่วโมง บางร้านก็มีบริการที่พักในตัวด้วย

ดูเพิ่มเติม

บทความที่เลือก