ประติมากรรมร่วมสมัย

พื้นที่โดยรอบมหานครโตเกียวของประติมากรรมร่วมสมัย

คัตสึระ ฟุนะโคชิ ที่เป็นที่รู้จักในผลงานหุ่นครึ่งท่อนที่แสดงสีหน้าได้อย่างละเอียด อีกทั้ง โนเอะ อะโอคิ ที่เชี่ยวชาญในการแสดงพื้นที่โดยใช้เหล็ก และยังมีศิลปินคนอื่น ๆ ที่มีชื่อเสียงอีก

ดูเพิ่มเติม