อาร์เคด

พื้นที่โดยรอบมหานครโตเกียวของอาร์เคด

เพียบพร้อมทั้งวิดีโอเกม เกมเหรียญ ตู้จับของรางวัล ฯลฯ ร้านขนาดใหญ่บางที่ก็เป็นศูนย์กีฬาในตัวเลย

ดูเพิ่มเติม

เลือกสถานที่

บทความที่เลือก