ออนเซ็นและโรงอาบน้ำ

พื้นที่โดยรอบมหานครโตเกียวของออนเซ็นและโรงอาบน้ำ

ประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศภูเขาไฟ จึงมีออนเซ็นอยู่มาก นอกจากออนเซ็นชื่อดังอย่างคุสะสึและเบ็ปปุแล้ว เซ็นโต(โรงอาบน้ำรวม)ตามท้องถิ่นต่าง ๆ ก็กำลังกลับมาเป็นที่นิยมอีกครั้งหนึ่ง

สถานที่ยอดนิยม

เลือกสถานที่

บทความที่เลือก