ศูนย์การค้า

พื้นที่โดยรอบมหานครโตเกียวของศูนย์การค้า

มีทั้งโอไดบะพาเล็ตทาวน์ โตเกียวมิดทาวน์ รปปงหงิฮิลส์ ฯลฯ ส่วนมากจะรวมกันอยู่ในตัวเมือง

ดูเพิ่มเติม

เลือกสถานที่

บทความที่เลือก

  • ศูนย์การค้า สารพัดเรื่องการท่องเที่ยวในประเทศญี่ปุ่น