HOME พื้นที่โดยรอบมหานครโตเกียว พื้นที่โดยรอบมหานครโตเกียวที่ช้อปปิ้ง พื้นที่โดยรอบมหานครโตเกียวของเอาต์เล็ตมอลล์
เอาต์เล็ตมอลล์

พื้นที่โดยรอบมหานครโตเกียวของเอาต์เล็ตมอลล์

ศูนย์การค้าที่มีบรรยากาศไม่เหมือนอยู่ในญี่ปุ่น มีร้านแบรนด์ดังจำนวนมาก ฟู้ดคอร์ดก็เพียบพร้อม แค่มาเดินเล่นก็เป็นการเปลี่ยนบรรยากาศได้

ดูเพิ่มเติม

บทความที่เลือก