ร้านขายงานศิลปะโบราณและของโบราณ

พื้นที่โดยรอบมหานครโตเกียวของร้านขายงานศิลปะโบราณและของโบราณ

ในบรรดางานศิลปะที่สร้างมาแต่โบราณ (ศิลปะโบราณ) และข้าวของเครื่องใช้ที่เก่าแก่ หากชิ้นใดหายากจะเรียกว่า "ของโบราณ" ในญี่ปุ่นนอกจากจะหาซื้อได้ที่ร้านขายของโบราณ ร้านขายงานศิลปะโบราณ และร้านแอนทีค (Antique shop) แล้ว ยังหาซื้อที่ตลาดนัด (Flea market) ได้อีกด้วย
ขอบเขตในการระบุของโบราณนั้นกว้างมาก เช่น งานศิลปะที่ "เก่าแก่ หายาก มีคุณค่า", เครื่องประดับและเครื่องนุ่งห่ม, ของเล่น, อุปกรณ์สำหรับรับประทานอาหาร ฯลฯ ซึ่งบรรยายเท่าไรก็บรรยายไม่หมด ในประเทศญี่ปุ่นถือว่าของที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมสูงเป็นของโบราณที่ยากจะจับต้องได้ ร้านขายของโบราณบางแห่งมีของที่เป็นสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของญี่ปุ่น เช่น กิโมโนและดาบ เป็นต้น การได้สิ่งที่ไม่ได้ผลิตขึ้นแล้วในยุคปัจจุบันและสิ่งที่มีจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์สถานมาครอบครองนั้นนับเป็นสิ่งที่มีค่ามหาศาลมาก
ในทางกลับกัน ก็มีผู้บริโภคจำนวนมากที่ซื้อสินค้ามือสอง "Antique" "Retro" ที่ชวนให้นึกย้อนถึงยุคสมัยก่อนโชวะมาสะสมและใช้อยู่เป็นประจำโดยไม่คำนึงถึงยุคสมัยที่ผลิตผลิตภัณฑ์ดังกล่าวและมูลค่าที่เป็นตัวเงินด้วยเช่นกัน

เลือกสถานที่