อาหารเกาหลี อื่นๆ

พื้นที่โดยรอบมหานครโตเกียวของอาหารเกาหลี อื่นๆ

โคเรียนทาวน์ก็มีอีกหนึ่งความน่าสนใจตรงที่สามารถซื้อของจากร้านริมทางแล้วเดินรับประทานได้ ราวกับว่าอยู่ในตลาดเกาหลี แค่เดินเล่นอย่างเดียวก็สนุกแล้ว

บทความที่เลือก

  • อาหารเกาหลี อื่นๆ สารพัดเรื่องการท่องเที่ยวในประเทศญี่ปุ่น