ปลาไหลญี่ปุ่น (อุนางิ)

พื้นที่โดยรอบมหานครโตเกียวของปลาไหลญี่ปุ่น (อุนางิ)

ปลาไหลน้ำจืดมีคุณค่าทางโภชนาการสูงมาก ถูกใช้เป็นวัตถุดิบทำอาหารของญี่ปุ่นมาแต่โบราณ คาบะยากิคือปลาไหลน้ำจืดย่างด้วยซอสหวานเค็ม

ดูเพิ่มเติม

เลือกสถานที่

บทความที่เลือก