โอเด้ง

พื้นที่โดยรอบมหานครโตเกียวของโอเด้ง

อาหารที่ได้จากการนำวัตถุดิบต่าง ๆ เช่น ชิคุวะ ผักจำพวกรับประทานรากอย่างหัวไชเท้า ฯลฯ มาต้มด้วยน้ำซุป เป็นที่นิยมในฤดูหนาว ปัจจุบันสามารถหาซื้อได้ตามร้านสะดวกซื้อ

ดูเพิ่มเติม

เลือกสถานที่

บทความที่เลือก

  • โอเด้ง สารพัดเรื่องการท่องเที่ยวในประเทศญี่ปุ่น