เครป

พื้นที่โดยรอบมหานครโตเกียวของเครป

ขนมหวานที่ห่อครีมสด ผมไม้ ไอศกรีม ฯลฯ ด้วยแป้งเครป มีวัยรุ่นซื้อเดินรับประทานจำนวนมาก

ดูเพิ่มเติม