HOME ฮอกไกโด ฮอกไกโดที่ช้อปปิ้ง ฮอกไกโดของร้านขายเครื่องใช้ไฟฟ้า
ร้านขายเครื่องใช้ไฟฟ้า

ฮอกไกโดของร้านขายเครื่องใช้ไฟฟ้า

มีข้อดีที่สามารถหยิบจับสินค้ามาทดลองใช้ได้ ระยะหลังนี้มีพนักงานที่พูดภาษาต่างประเทศได้เพิ่มมากขึ้นด้วย

ดูเพิ่มเติม

บทความที่เลือก