HOME ฮอกไกโด ฮอกไกโดที่ช้อปปิ้ง ฮอกไกโดของร้านค้าปลอดภาษี
ร้านค้าปลอดภาษี

ฮอกไกโดของร้านค้าปลอดภาษี

นอกจากร้านปลอดภาษี (DUTY FREE) แล้ว ปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเพิ่มมากขึ้น จึงมีร้านยกเว้นภาษี (TAX FREE) ที่จำหน่ายสินค้าสำหรับนำออกจากญี่ปุ่นเพิ่มมากขึ้นด้วย

ดูเพิ่มเติม

บทความที่เลือก