อาหารเนปาล

ฮอกไกโดของอาหารเนปาล

เมนูหลักเป็นภัตดาล์ลตาร์การี (อาหารชุด) ซึ่งเป็นอาหารพื้นบ้านหลัก แต่ในญี่ปุ่นมีร้านที่จำหน่ายแบบต้นตำรับจริง ๆ อยู่น้อย

ดูเพิ่มเติม