สุขภาพและความงาม อื่นๆ

ประเทศญี่ปุ่นของสุขภาพและความงาม อื่นๆ

ปัจจุบันในประเทศญี่ปุ่นมีคนที่ใส่ใจกับสุขภาพและหันมาวิ่งกันมากขึ้น เห็นได้จากการที่มีคนที่มาวิ่งบริเวณรอบพระราชวังจำนวนมาก และความคึกคักของการแข่งขันโตเกียวมาราธอนที่ประชาชนมาเข้าร่วมกันมากมาย

เลือกสถานที่