สวนสนุก

ประเทศญี่ปุ่นของสวนสนุก

โตเกียวดิสนีย์รีสอร์ทและยูนิเวอร์แซลสตูดิโอเจแปนเป็นธีมพาร์คที่ได้รับความนิยมอย่างมากในตะวันออกและตะวันตก และยังมีสถานที่อื่นที่เป็นจุดท่องเที่ยวยอดนิยมอยู่ในเมืองต่างจังหวัดอีกด้วย

สถานที่ยอดนิยม

เลือกสถานที่