ร้านขายอาหาร

ประเทศญี่ปุ่นของร้านขายอาหาร

อาหารญี่ปุ่นได้รับการชื่นชมจากทั่วโลก ท่านสามารถหาซื้ออาหารได้โดยตรงที่ร้านขายอาหาร
หากท่านไปที่ร้านที่มีอาหารจำหน่าย ท่านจะรู้สึกได้ว่าปกติแล้วคนญี่ปุ่นทานอาหารอะไรกัน วัตถุดิบที่เป็นของสด ได้แก่ ผัก ผลไม้ ปลา และเนื้อ สามารถหาซื้อได้ที่ตลาด สินค้าตากแห้งหรืออบแห้ง, เครื่องปรุงรสที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของญี่ปุ่น ได้แก่ มิโซะ ซอสโชยุ ขนมและผลิตภัณฑ์จากถั่ว สามารถหาซื้อได้ที่ย่านร้านค้า ส่วนร้านที่ทำขนมเสร็จใหม่ ๆ เช่น ขนมไทยากิและขนมมันจูก็จะพบเห็นได้มากมายตามหัวมุมของถนน ร้านเหล่านี้มีทั้งร้านค้าเก่าแก่ที่สืบทอดมาหลายร้อยปีและร้านที่เป็นที่นิยมของผู้คนในท้องถิ่นนั้น ๆ หากได้ทราบถึงต้นกำเนิดของสินค้าที่นำมาวางจำหน่าย จะยิ่งทำให้เข้าถึงวัฒนธรรมอาหารญี่ปุ่นมากยิ่งขึ้น
นอกจากนี้ ชาวต่างชาติที่มาอาศัยอยู่ในประเทศญี่ปุ่นก็มีเป็นจำนวนมากจนทำให้รสชาติอาหารของคนญี่ปุ่นมีหลายสัญชาติ จึงมีร้านเครื่องเทศต่างประเทศและร้านสำหรับขายวัตถุดิบโดยเฉพาะด้วย ซึ่งอาจเป็นโอกาสดีสำหรับท่านที่อยากจะทราบถึงข้อมูลด้านอาหารของประเทศญี่ปุ่น
ที่ร้านค้านั้นอาจมีผู้เชี่ยวชาญจากร้านอาหารเข้ามาเลือกซื้อ ฉะนั้นอย่ารบกวนหรือกีดขวาง กรุณาอย่ารับประทานภายในร้านหรือบริเวณใกล้เคียง ควรนำกลับไปรับประทานที่บ้าน ยกเว้นกรณีที่สามารถทานภายในร้านได้

เลือกสถานที่