อาหารอินโดนีเซีย

ประเทศญี่ปุ่นของอาหารอินโดนีเซีย

ใช้เครื่องเทศและสมุนไพรอย่างหลากหลาย แต่มีรสเผ็ดไม่มาก มีเมนูชื่อดังเป็น สะเต๊ะ นาซีโกเร็ง มีโกเร็ง ฯลฯ

ดูเพิ่มเติม