เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินหรือภัยพิบัติ

เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินหรือภัยพิบัติ
  • ข้อมูลพื้นฐาน
  • ข้อมูลการคมนาคม

"Trouble with obtaining location information"
Please turn on location services on your device.

This service may not be compatible with chrome browsers.

ค้นหาเว็บเพจการป้องกันภัยพิบัติด้วยชื่อจังหวัด

ค้นหาสถานทูต

ช่องทางติดต่อยามฉุกเฉิน

*เมื่อใช้ตู้โทรศัพท์หยอดเหรียญ

ด้านล่างของโทรศัพท์จะมีปุ่มสีแดงที่คุณสามารถกดเพื่อโทรหาหมายเลขฉุกเฉินฟรี หากไม่มีปุ่มสีแดง ให้ยกหูโทรศัพท์และต่อสายหมายเลขฉุกเฉินตามปกติ

Call Center (JNTO)

องค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศญี่ปุ่น (JNTO) มี Call Center ตลอด 24 ชั่วโมง 365 วัน
กรณีเกิดอุบัติเหตุหรือสถานการณ์ฉุกเฉิน สามารถขอข้อมูลการท่องเที่ยวหรือความช่วยเหลือได้
ฝ่ายบริการช่วยเหลือสามารถใช้ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาเกาหลี และภาษาญี่ปุ่นได้

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

ข้อมูลที่เป็นทางการของระบบคมนาคมต่างๆ ในแต่ละพื้นที่

  • รถไฟ

  • สนามบิน

  • สายการบิน

  • รถบัส

เรื่องน่ารู้เมื่อเกิดภัยธรรมชาติ