ฮอกไกโด

Business hours for facilities may be affected by COVID-19. Shop websites may not be updated with the latest information, so please use caution when visiting.

บทความที่ได้รับความนิยม

  • ห้ามพลาด
  • เทศกาล
  • ความชื่นชอบ
  • ฮาวทู

Where to Stay in Sapporo: These 5 Best Hotels in Sapporo City Await You This Winter

ซัปโปโร่/ชิโตเซะ โรงแรม

If you want to explore the expanses of Hokkaido, then you'll wonder where to stay in Sapporo Japan. Sapporo has excellent transportation access, making it a perfect base for exploring Japan's northern island. In recent years new hotels have been built to keep pace with the increasing number of foreign tourists visiting Sapporo. And if you're a fan of Sapporo Beer, this is the place to be! Here we’ll introduce a range of new hotels! All five are located in the heart of Sapporo and within a 10-minute walk of major stations (Sapporo, Odori, Susukino). All offer a wide range of services as well as breakfasts prepared with Hokkaido delicacies and have large bathing facilities guaranteed to relax and soothe you. If you are looking for where to stay in Sapporo, then consider one of these fine hotels!

Carbs on Carbs: Top 5 Weird Ways Japan Took Baked Goods to Another Level

ซัปโปโร่/ชิโตเซะ

When it comes to food, some of the most unique culinary creations found in Japan are not limited to high-class restaurants, but can be found at the humble convenience store or supermarket. Often they no longer resemble the original inspiration in terms of appearance, but are distinguished by their rich and interesting flavor combinations as well. When most people think about “bread,” usually a vision of baguettes, rolls or sandwiches comes to mind. In Japan, these common varieties are joined by a unique genre known as souzai pan (“pan” being the word for bread in Japanese). Despite their being found practically everywhere in Japan, since souzai pan blend in with their common counterparts so well, most are not immediately recognized by foreign visitors. But if you know what you’re looking for, you’ll find just to what extent bread is as much a food as it is an artistic medium.

ความหลากหลายของวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ของแฟชั่นญี่ปุ่น

ซัปโปโร่/ชิโตเซะ วัฒนธรรมร่วมสมัย อื่นๆ

เมื่อพูดถึงญี่ปุ่น อาจจะนึกถึงกิโมโน ฮากามะ หรืออาจจะนึกถึงแฟชั่นที่สีสันสดใสของ "สาวฮาราจูกุ" จึงอยากขอแนะนำความหลากหลายของวัฒนธรรมแฟชั่นของญี่ปุ่นเหล่านั้น

When is the Best Time to Visit Hokkaido? 5 Hokkaido Weather Tips That'll Help You Decide!

ซัปโปโร่/ชิโตเซะ

When is the best time to visit Hokkaido? You might think in spring or winter, but people tend to be surprised at how different Hokkaido's weather is, compared with Tokyo or Osaka. Here, we'll share the best time to visit Hokkaido plus everything you need to know about Hokkaido's climate before you travel!

เลือกสถานที่

  • ซัปโปโร่/ชิโตเซะ
  • ฮาโกดาเตะ
  • อาซาฮิคาว่า
  • โอตารุ
  • โนโบริเบทสึ/โทยาโกะ

แกลอรี่รูปภาพ

ใช้กับสมาร์ทโฟนได้
ใช้กับสมาร์ทโฟนได้
หากดูในสมาร์ทโฟนจะสนุกกับคอนเทนต์ต่างๆยิ่งขึ้น เข้าไปดูกันเลย!https://livejapan.com/th/in-hokkaido/