• Shingu Kumano Shrine ”Nagatoko”
  • Shingu Kumano Shrine ”Nagatoko”
  • Shingu Kumano Shrine ”Nagatoko”
  • Shingu Kumano Shrine ”Nagatoko”

Shingu Kumano Shrine ”Nagatoko”

新宮熊野神社「長床」