วิธีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับคนญี่ปุ่น

วิธีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับคนญี่ปุ่น

Update: 19 มิ.ย. 2560

คนญี่ปุ่นนั้นเป็นคนแบบไหน? ลักษณะนิสัยใจคอเป็นอย่างไร?
ถ้าเข้าใจเรื่องเหล่านี้เอาไว้ ก็จะสามารถสื่อสารกับคนญี่ปุ่นได้อย่างราบรื่น
ไม่ผิดแน่นอน!

คนญี่ปุ่นขี้อายไหม?

คนญี่ปุ่นถูกมองว่า โดยส่วนใหญ่เป็นคนขี้อาย และจะไม่ค่อยที่จะมีการสื่อสาร
สนทนากับคนที่ไม่รู้จัก
ถึงแม้จะเป็นคนญี่ปุ่นด้วยกันเองก็ตาม การสอบถามทางกับคนที่ไม่รู้จักนั้น ก็มีคน
ที่ไม่กล้าพอที่จะเข้าไปสอบถาม พูดคุยอย่างเป็นเรื่องเป็นราว และผู้คนส่วนใหญ่
จะไม่ค่อยแสดงออกถึงความรู้สึก เช่น โกรธหรือดีใจ เศร้าเสียใจ จึงพูดได้ว่าเป็น
ลักษณะพิเศษของคนญี่ปุ่นโดยเฉพาะ

คนญี่ปุ่นเป็นคนที่พูดอะไรไม่ชัดเจนใช่ไหม?

คนญี่ปุ่นถูกมองว่า เป็นคนลักษณะที่ลังเลในการจะแสดงออกถึงความรู้สึก หรือสิ่งที่อยู่ในใจของตัวเองออกมาเป็นคำพูด
โดยเฉพาะกับคู่สนทนาที่มีความคิดเห็นไม่ตรงกัน โดยจะมีคนที่มักจะปฎิเสธ
ความต้องการของคู่สนทนาได้ไม่เก่ง อยู่มาก
นั้นคือการที่มีความรู้สึกว่าต้องการหลีกเลี่ยงไม่ให้คู่สนทนาเกิดความรู้สึกไม่ดี
เป็นอย่างมาก การคำนึงถึงความรู้สึกของคู่สนทนา และการไม่ค่อยแสดงความ
รู้สึกของตนเองออกมานั้นถูกมองว่าเป็นเรื่องที่งดงามจนเป็นเหมือนกับวัฒนธรรม
ที่ฝังรากลึกสำหรับความเป็นเอกลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น

คนญี่ปุ่นพูดภาษาอังกฤษไม่ได้ใช่ไหม?

ที่ญี่ปุ่นมีคนไม่ถนัดที่จะพูดภาษาอังกฤษอยู่มาก ดังนั้นหลักการคือจะต้องพูดด้วยภาษาอังกฤษที่ง่าย ๆ ช้า ๆ และชัด ๆ
ถึงแม้จะไม่ถนัดเรื่องของ "การพูด การฟัง" ภาษาอังกฤษ แต่ก็มีคนญี่ปุ่นที่เก่งใน
ด้าน "การอ่าน การเขียน" อยู่ด้วย ดังนั้นถ้าอยากจะสื่อสาร สนทนาให้ได้ ก็ให้
ลองใช้เรื่องของการเขียนดูก็เป็นอีกวิธีหนึ่ง

สิ่งสำคัญที่สุดคือการเข้าใจซึ่งกันและกัน

อาจจะมีบางคนที่คิดว่า "คนญี่ปุ่นนั้นขี้อาย คุยยาก" อยู่แต่ถ้าคิดด้วยความรู้สึก
เรียบง่ายว่า อยากจะสื่อสาร สนทนาด้วย แล้วล่ะก็คู่สนทนาเองก็คงเปิดใจให้
อย่างแน่นอน

*ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลขณะลงพิมพ์บทความ

แชร์บทความนี้