• Tempozan Giant Ferris Wheel
  • Tempozan Giant Ferris Wheel
  • Tempozan Giant Ferris Wheel
  • Tempozan Giant Ferris Wheel

Tempozan Giant Ferris Wheel

天保山大観覧車