• Daisetsuzan Sounkyo Kurodake Ropeway
  • Daisetsuzan Sounkyo Kurodake Ropeway
  • Daisetsuzan Sounkyo Kurodake Ropeway
  • Daisetsuzan Sounkyo Kurodake Ropeway

Daisetsuzan Sounkyo Kurodake Ropeway

大雪山層雲峡・黒岳ロープウェイ