Language

Search

Menu

후지산
시설 목록

16

1/2

야마나카 호수

야마나카 호수

계곡/계수/내/호수

예산:--

후지산

 • Language

 • Guide

 • Coupon

 • Credit Card

 • Wi-Fi

 • Cigarette

아오키가하라 수해

아오키가하라 수해

숲/산

예산:--

후지산

 • Language

 • Guide

 • Coupon

 • Credit Card

 • Wi-Fi

 • Cigarette

기타구치혼구 후지센겐 신사

기타구치혼구 후지센겐 신사

신사

예산:--

후지산

 • Language

 • Guide

 • Coupon

 • Credit Card

 • Wi-Fi

 • Cigarette

나루사와효케쓰 얼음 동굴

나루사와효케쓰 얼음 동굴

기타 자연/풍경

예산:--

후지산

 • Language

 • Guide

 • Coupon

 • Credit Card

 • Wi-Fi

 • Cigarette

모토스코 호수

모토스코 호수

계곡/계수/내/호수

예산:--

후지산

 • Language

 • Guide

 • Coupon

 • Credit Card

 • Wi-Fi

 • Cigarette

Fujisan Hongu Sengentaisha

Fujisan Hongu Sengentaisha

신사

예산:--

후지산

 • Language

 • Guide

 • Coupon

 • Credit Card

 • Wi-Fi

 • Cigarette

Motosuko Sports Center

Motosuko Sports Center

유스호스텔/게스트하우스

예산:3,400 엔 - 8,950 엔

후지산

 • Language
  Eng.

 • Guide

 • Coupon

 • Credit Card

 • Wi-Fi

 • Cigarette

가와구치 호수

가와구치 호수

계곡/계수/내/호수

예산:--

후지산

 • Language

 • Guide

 • Coupon

 • Credit Card

 • Wi-Fi

 • Cigarette

후지 사파리 파크

후지 사파리 파크

동식물원/수족관

예산:--

후지산

 • Language

 • Guide

 • Coupon

 • Credit Card

 • Wi-Fi

 • Cigarette

사이 호수

사이 호수

계곡/계수/내/호수

예산:--

후지산

 • Language

 • Guide

 • Coupon

 • Credit Card

 • Wi-Fi

 • Cigarette

1/2